Odustanak od ugovora

Prema Zakonu о zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko našeg sajta mamino.rs smatra se prodajom na daljinu.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Službeni glasnik RS, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Kupac ima pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Potrošač. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Toplo preporučujemo da odustanak pošaljete mejlom ili koristite online obrazac o odustanku od ugovora. Ukoliko vam je potrebna papirna verzija, ovde možete preuzeti PDF Obrazac o odustanku od ugovora.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima, delovima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom ili nepažljivog isprobavanja, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Online obrazac za odustanak od ugovora

(naši podaci, već popunjeno, ne menjati)
(štiklirati da odustajete)
(datum kada ste napravili online porudžbinu na sajtu mamino.rs)
(datum kada ste dobili paket od kurira ili preuzeli robu od nas)
(nije obavezno)
(podaci osobe koja je napravila porudžbinu)
(broj telefona naveden prilikom poručivanja na sajtu mamino.rs)
(email adresa navedena prilikom poručivanja na sajtu mamino.rs. Takođe, na ovu email adresu ćete dobiti kopiju Odustanka od ugovora.)
(molimo navedite, ovako ćemo najlakše naći vašu porudžbinu)
(današnji datum)