Pravo na odustanak

Kupac ima pravo da, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, bez navođenja razloga odustane od ugovora, sem ukoliko je poručena i dospela roba izrađena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.

Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o odustanku od ugovora i povraćajem robe Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u državinu Kupca.
Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave. Molimo Vas da nas pre vraćanja robe imejlom obavestite o odustanku od ugovora.

Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži, sa priloženim originalnim računom i Obrazac o odustanku od ugovora.

Troškove vraćanja robe snosi Kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan.

Mamino shop doo zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen.

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošaća, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Online formular Obrazac o odustanku od ugovora možete popuniti direktno na našem sajtu, ili preuzeti PDF verziju ovde.

Molimo vas da Obrazac o Odustanku od ugovora zajedno sa robom koju vraćate dostavite na email adresu Prodavca: info@mamino.rs, odnosno na adresu Prodavca: Mamino shop doo, Šarganska 2, Beograd.