Reklamacije i povraćaj

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:

Kupac ima pravo da, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, bez navođenja razloga odustane od ugovora, sem ukoliko je poručena i dospela roba izrađena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.

Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o odustanku od ugovora i povraćajem robe Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u državinu Kupca.
Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave. Molimo Vas da nas pre vraćanja robe imejlom obavestite o odustanku od ugovora.

Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži, sa priloženim originalnim računom i obrascem „Izjava o odustanku od ugovora„.

Troškove vraćanja robe snosi Kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan.

Mamino shop doo zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen.

Po prijemu i pregledu vraćenog proizvoda, Prodavac je dužan da vrati Kupcu uplaćenu sumu bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana prijema vraćenih proizvoda.

Obrazac „Izjava o odustanku od ugovora“ možete preuzeti ovde.

Molimo vas da obrazac „Izjave o odustanku od ugovora“ zajedno sa robom koju vraćate dostavite na email adresu Prodavca: [email protected], odnosno na adresu Prodavca: Mamino shop doo, Šarganska 2, Beograd.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, mamino.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.