Povraćaj PDV-a na bebi opremu 2018

Povraćaj PDV-a na bebi opremu 2018

Odluka o povraćaju PDV-a na bebi opremu stupila je na snagu 1. januara 2013. godine. Svi roditelji koji žele povraćaj plaćenog PDV-a moraju da ispune uslove i da se drže propisanih rokova.

Zahtev za vraćanje PDV-a se podnosi za bebi opremu kupljenu u predhodnih godinu dana. Treba da odete u filijalu Poreske uprave i predate sve fiskalne isečke, uz popunjen zahtev.

Jul 2018. je poslednji rok za povraćaj PDV-a na bebi opremu.
Usvajanjem novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, povraćaj PDV-a se ukida ali i dalje važi za svu decu rođenu pre 1. jula 2018. godine i to do navršene druge godine detetovog života.

Koji su uslovi za vraćanje PDV-a na bebi opremu?

Pre svega morati ispunjavati ova tri uslova:

– da vaše dete nije starije od dve godine
– da ukupna primanja vaše porodice nisu veća od 1.059.839,40 dinara godišnje
– da ne posedujete nekretninu vredniju od 25.833.585,14 dinara (oko 200.000 evra)

Za koje vrste opreme za bebe se vraća PDV?

Država će vam vratiti PDV za sledeće artikle:

– mleko za odojčad
– kašice
– krevetac
– kolica za bebe
– stolica za hranjenje
– autosedište
– pelene

Kada se podnose prijave?

Prijave se Poreskoj upravi u vašem mestu mogu podneti od 1 – 15. februara, odnosno od 1 – 15. jula tekuće godine.
Rok za podnošenje zahteva je prekluzivan, što znači da zahtev za refundaciju može da se podnese samo u zakonski propisanim rokovima.

Koja dokumentacija je potreba?

Jedini podaci koji roditelj upisuje u zahtev za refundaciju jesu svoj JMBG, JMBG supružnika i JMBG deteta, iz kojih se mogu dobiti sve potrebne informacije (o državljanstvu, visini prihoda, roditeljstvu), tako da nema potrebe da se dostavljaju posebni dokumenti i dokazi.

Kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV-a na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB, odnosno Zahteva kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Uz zahtev se podnose fiskalni isečci, fotokopije fiskalnih isečaka i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka. Refundirani novac se uplaćuje na račun koji su roditelji, odnosno staratelji, naveli u zahtevu.

Na sledećem linku možete preuzeti RFNB obrazac:
RFNB obrazac za podnošenje zahteva za povrat PDV-a na bebi opremu

Zvaničnu objavu Poresku uprave možete pročitate ovde:
http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pdv/1249/refundacija-pdv-a-za-kupovinu-hrane-i-opreme-za-bebe.html

This entry was posted in Saveti and tagged .

Ostavite odgovor